×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Selko-pH 25 kg can

Selko-pH is een synergetisch mengsel van vrije en hoog gebufferde organische zuren. Het wordt toegepast in drinkwater en werkt in 3 stappen.

1. het synergetisch mengsel van vrije organische zuren zorgt voor een effectieve verlaging van pH van het drinkwater.

2. het synergetisch mengsel van vrije organische zuren verlaagt de pH-waarde in de maag waardoor de vertering van voer ondersteund wordt.

3. De gebufferde organische zuren ondersteunen het behoud van een microbiële balans in de darm en zorgen daarmee voor een gezonde start bij jonge dieren.

€ 80,47 € 66,50
21876K25

Ingrediënten

  • E236 Mierenzuur
  • E237 Natriumformiaat
  • E260 Azijnzuur
  • E270 Melkzuur
  • E280 Propionzuur

Het is raadzaam om eerst het water te laten titreren om de buffercapaciteit van het water te controleren en om de
optimale pH-waarde van 3,8 voor drinkwater te behalen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Trouw
Nutrition voor meer informatie over dit thema en ander advies.

Dosering Selko pH S  
Biggen  1-3 l/1000 l
Pluimvee 1-3 l/1000 l