×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

Graszaad Italiaans Raaigras 15 kg

Italiaans raaigras is een uitstekend en prijsgunstig vanggewas voor alle grondsoorten. De grassoort kiemt zeer snel, waardoor de zode snel dichtgroeit. Bovendien wortelt Italiaans raaigras intensief en zorgt daarmee in korte tijd voor veel organische stof in de bodem.

Razendsnel kiemende groenbemester
Italiaans raaigras is geschikt voor teelten van 1 jaar. Je kan de grassoort vanaf maart tot in november zaaien onder een dekvrucht of in de stoppel. In het voorjaar ontwikkelt Italiaans raaigras zich erg snel en creëert het een dichte graszode die onkruid onderdrukt, de bodemstructuur verbetert en verslemping voorkomt. Eind april kan het gras dan al een snede vormen. Het zaaiadvies als vanggewas is 20 kg graszaad per ha, voor oogsten is het zaaiadvies 40 kg per ha.

Ook in rotatieteelt en voor intensieve beweiding
Italiaans raaigras kan ook ingezet worden als gewas in rotatieteelt of als toevoeging aan een grasmengsel voor beweiden. Door de krachtige worteling is de soort erg geschikt voor intensieve beweiding en kort afmaaien. Bovendien vinden herkauwers de grassoort erg smakelijk. Italiaans raaigras heeft een uitstekende drogestofopbrengst.

Graszaad Italiaans raaigras is verkrijgbaar in zakken van 15 kg.

€ 48,23 € 44,25
2-3 werkdagen
04919K15
Productinformatie
Voorraad Op voorraad
Levertijd 2-3 werkdagen
zaaizaadadvies 25 - 40 kg per hectare
snelle beginontwikkeling, goede onkruidonderdrukking
niet geschikt op percelen met aaltjesproblemen
stikstofgift van 60 - 80 kg/ha